عاشقانه

از حجاب حسن شرم آلوده لیلی هنوز .... بید مجنون را میسر نیست سر بالا کند (صائب)

دیدگاههای امام ره در مورد مقابله با ابرقدرتها و استکبار

/ بازدید : ۴۹۱
با توجه به اهمیتی که فراموش نکردن امام ره و آرمانهایش برایم پیدا کرده تصمیم دارم انشاالله از این به بعد به باز نشر اندیشه های امام به پردازم 

دیدگاههای امام (ره) در مورد مقابله با ابرقدرتها و استکبار
1.        لزوم مقابله با توطئه قدرت های بزرگ در جهت استحاله فرهنگی
ما آن صدمه ای که از قدرت های بزرگ خوردیم ، باید بگوییم که بالاترین صدمه ، صدمه شخصیت بوده . آنها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای شخصیت ایرانی و اسلامی ، یک شخصیت وابسته اروپایی شرقی و غربی به جایش بگذارند . یعنی تربیت فاسدی که در رژیم سابق بود و به تدریج داشت قوت می گرفت . این بود که از همان کودکستان شروع کنند به این برنامه که اطفال ما را از همان جا زمینه تبدلیشان را به یک موجود وابسته فراهم کنند تا برود به مرتبه بالا مثل دبیرستان بعد هم بالتر از او .
صحیفه نور ، ج 14 ، ص 76
2.        مقابله با استعمارگران ، گامی در جهت ایجاد وحدت و همدلی
این جدایی که در این طول زمان بین اقشار ملت بود . این یک امری بود که استعمار گران این امر را درست کرده اند یعنی عمال آنها در اینجا و خود آنها با تبلیغات بین اقشار ملت جدایی انداختند . باید ما همه با هم همانطوری که تا اینجا با هم پیروز شده ایم و همه یک مطلب می خواستیم و آن اسلام و جمهوری اسلامی ، از این به بعد هم باید همه با هم تا آخر نقطه ای که جراین احکام اسلام در کشور باشد همه با هم باشیم ، جدایی نداشته باشیم .
صحیفه نور ، ج 6 ، ص 6
3.        لزوم مقابله با مستکبران جهانخوار از طریق هوشیاری و وحدت
از جمله چیزهایی که برای قیام مسلمانان و مستضعفان جهان علیه چپاولگران جهانی و مستکبران جهانخوار لازم به تذکر است آن است که نوعا قدرتهای ستمگر از راه ارعاب و تهدید یا به وسیله بوق های تبلیغاتی خودشان و یا به وسیله عمال مزدور بومی خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا می کنند ، در صورتی که ملت ها با هشیاری و وحدت در مقابلشان بایستند موفق به اجرای آن نخواهند شد و زنده ترین شاهد در کشورهای منطقه ،ایران و افغانستان است .
صحیفه نور ، ج 18 ، ص 19
4.        لزوم مقابله با جهانخواران شرق و غرب بر اساس اسلام
باید مسلمانان و خصوصا برادران عرب ما بدانند که مساله اسرائیل و ایران نیست ، مساله اصلی برای جهانخوران شرق و غرب اسلام است که می تواند مسلمانان جهان را تحت پرچم پر افتخار توحید مجتمع و دست جنایتکاران را از کشورهای اسلامی و از سلطه بر مستضعفان جهان کوتاه و مکتب ارزشمند و مترقی الهی رابر جهان عرضه نماید.
صحیفه نور ، ج 15 ، ص 125
5.لزوم مبارزه با مستکبرین و حمایت از مستضعفین
“ تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است . مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین را به جای خود نشانده اند . در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین ، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد . مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند ، مستضعفین به اسلام حق دارند زیرا در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت بودند که کمک کردند دین اسلام را ترویج کردند از دین اسلام ، رژیم های شاهنشاهی و مستکبرین وابسته به آن رژیم ، همیشه راه آنها غیر راه اسلام بوده است و با مبارزه با اسلام زندگی منحوس خود را ادامه می دادند . مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند . دنبال علما بودند ، دنبال اولیا بودند . نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند .
بیانات امام خمینی (ره) در جمع عشایر خرم اباد و اقشار مردم ، صحیفه نور ، ج 6 ، ص 189 ، 26/2/58.
6.لزوم مقابله با تهاجم تبلیغاتی ابرقدرتها
ما اکنون در این زمان دست ابرقدرتها را از کشور خود کوتاه کردیم ، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه های گروهی وابسته به قدرتهای بزرگ هستیم ، چه دروغ و تهمت ها که گویندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرت ها به این جمهوری اسلامی نوپا نزده و نمی زنند ؛ مع الاسف اکثر دولت های منطقه اسلامی که به حکم اسلام باید دست اخوت به ما دهند به عداوت با ما و اسلم برخاستنه اند و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم آورده اند و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است و می دانند که امروز جهان روی تبلیغات می چرخد .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 191
7. لزوم مقابله با نقشه های شیطانی قدرت های استعمارگر در جهت منزوی کردن روحانیت
از نقشه های شیطانی قدرت های بزرگ استعمار و استثمارگر که سال های طولانی در دست اجرا است و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش های مختلف دنباله گیری شد ، به انزوا کشیدن روحانیت است که در زمان رضاخان با فشار و سرکوبی و خلع لباس و حبس و تبعید و هتک حرمت و اعدام و امثال آن و در زمان محدرضا با نقشه و روش های دیگر که یکی از انها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون بود ، که تبلیغات وسیعی در این زمینه شد و مع الاسف به واسطه بی خبری هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرت ها نتیجه چشم گیری گرفته شد . از یک طرف از دبستانها تا دانشگاهها کوشش شد که معلمان و دبیران و اساتید و روسای دانشگاهها از غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از اسلام و سایر ادیان انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان مومن در اقلیت قرار گیرند که قشر موثر را که در آینده حکومت را بدست می گیرند ، از کودکی تانوجوانی و تا جوانی طوری تربیت کننند که از ادیان مطلقا و اسلام به خصوص و از وابستگان به ادیان و زمین خواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در بعد از ان معرفی می نمودند و از طرف دیگر با تبلیغات سوء ، روحانوین و مبلغان و متدینان را از دانشگاه ترسانده و همه را به بی دینی و بی بندو باری و مخالفت با مظاهر اسلام و ادیان متهم می نمودند .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 182
8. لزوم مقابله با توطئه های جهانخواران با تکیه بر اسلامیت نظام
من قبلا نیز گفته ام همه توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیره برای این بوده است که ما نگوئیم اسلام جوابگوی جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنها مجوز بگیریم .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 99
از توطئه های مهمی که در قرن اخیر ، خصوصا در دهه معاصر و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به چشم می خورد ، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای مایوس نمودن ملت ها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است . گاهی ناشیانه و با صراحت به این که احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند یا آن که اسلام یک دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر نمی شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره بگیرد وامثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز ، به گونه طرفداری از قداست اسلام که اسلام و دیگر ادیان الهی سروکار دارند با معنویت وتهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک دنیاو اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خدای تعالی نزدیک و از دنیا دور می کند و حکومت و سیاست و سر رشته داری بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است.
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 177
د) دنیای غرب و شرق
1.        لزوم مقابله با راهبردهای تبلیغاتی غرب جهت تضعیف مسلمانان
از جمله مسائلی که به مسلمانان و مستضعفان جهان اجازه هیچ گونه فعالیت برای خروج از قید و بند استعمارگران را نمی دهد و آنان را به هر حال رکود و عقب افتادگی نگاه می دارد تبلیغات همه جانبه ای است که غربزدگان و شرق زدگان یا به امر ابرقدرت ها یا کوتاه نظری خود در سراسر کشورهای اسلامی و استضعافی به راه انداخته اند و می اندازند و آن است که علم و تمدن و پیشرفت مختص به دو جناح امپریالیسم و کمونیسم است و آنان خصوصا غربی ها و اخیرا آمریکایی ها نژاد برتر هسستند و دیگران نژاد پست و ناقص هستند و ترقی آنان در اثر والا نژادی آنان است و عقب افتادگی اینان در اثر نقص نژادی است و به تعبیردیگر ، آنان انسان های تکامل یافته هستند . پس کوشش برای پیشرفت بی فایده است و زادگان یا باید وابسته به سرمایه داری غرب باشند ویا کمونیسم شرق و به بیان دیگر . از خود هیچ نداریم و باید همه چیز را زا ابرقدرت های غرب یا شرق بگیریم ، علم را ، تمدن را ، قانون را ، پیشرفت را و شما امروز سیاه ما را می بینید که در اثر این تفکر که بر ما تحمیل کرده اند و هر چیز اگر ممتاز می باشد و از خودی باشد به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی به آن بگذارند مشتری زیاد پیدا یم کند .
صحیفه نور ، ج 18 ، ص 89
2.        لزوم مقابله با شرقی ها و غربی ها به جهت اسلام ستیزی آنها
ما می دانیم که شرقی ها و غربی ها با ما خوب نیستند و نخواهند بود و خیر و صلاح ما را نمی خواهند و دلیلش هم وضعی است که شما می بینید که اکثر جناح هایی که در دنیا هستند بر ضد ما تبلیغ می کنند و این به خاطر آن است که آنها اسلام را نمی خواهند و هر کشوری که بخواهند به اسلام عمل کند مورد تهاجم آنها قرار می گیرد .
صحیفه نور ، ج 18 ، ص 163
3.        لزوم مقابله با توطئه های شرق و غرب برای براندازی اسلام
توطئه های شرق و غرب برای براندازی اسلام و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده اند و سازمان های عریض و طویل حقوق بشر و امنیت جهانی با رسانه های گروهی چپ و راست یک صدا به مقابله با آن برخاسته اند .
صحیفه نور ، ج 19 ، ص5

منبع: http://www.imam-khomeini.com/web1/persian/showitem.aspx?pid=-1&cid=937

نویسنده : بید مجنون ۰ نظر ۱ لایک:) |
About Me
عاشقانه ها من رو یاد خدا می اندازند
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان