عاشقانه

از حجاب حسن شرم آلوده لیلی هنوز .... بید مجنون را میسر نیست سر بالا کند (صائب)

استراتژی امام (ره ) در برخورد با آمریکا

/ بازدید : ۴۲۰

امام خمینی


استراتژی امام (ره) در برخورد با آمریکا

 

الف) آمریکا

1) لزوم مقابله با استراتژی بحران از درون آمریکا و دشمنان

            حریف های ما که کار کشته و کار کرده و مطالعه کرده هستند ، اینها مطالعه کردند که باید در این وقتی که یک چنین انقلابی با دست خود ملت پیش آمده است کودتا نبوده است که اختیارش را بشود یک کسی بگیرد و تحت نفوذ دیگری باشد ، با دست همین ملت بوده است و یک ملت را نمی شود مهار کرد ، باید چه بکنند ، تا این که این انقلاب را نگذارند به ثمر برسد . باید خود انقلاب را از باطن داخل خود فاسد کنند.

            فعالیت الان در این جهت است که می خواهند این انقلاب را در خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند و پس از این که خود انقلاب مدفون شد ، بیایند و یک نفری که خودشان تعیین می کنند ، یک کودتایی ، یک بساطی درست کنند و همان مسائل سابقش را پیش بیاورند . ملت ما باید یک مطلب را لااقل که یک مطلب واضحی است فراموش نکند ، که قدرت بزرگی که منافع داشته است در ایران مطامع داشته است در ایران، منافع نفت داشته است در ایران ، منافع سوق الجیشی داشته در ایران ، یک مرکزی است که حساس است برای ابر قدرت ها ، یک چنین کشوری که زن و مردش ، بچه و بزرگش قیام کردند و با خواست خدا و وحدت کلمه پیش بردند ، اینها حالا برای ضربه ای که خوردند ، منافع از دستشان رفته است نمی توانند در این محل . دیگر آن طور توطئه هایی که پیشتر می کردند ، زمان رژیم سابق که اینجا را محل از برای آن چیز هایی که می خواستند خودشان ، پایگاههایی که می خواستند خودشان قرار بدهند حالا دیگر برایشان نمی شود. اینها درصدد برآمدند که از باطن خود این نهضت ، انقلاب یک پوسیدگی ایجاد کنند . در همه قشرهای اعمال آنها نفوذ کردند.

صحیفه نور ، ج 11 . ص 108

            آنی که آنها نقشه اصلی اشان این است که در داخل یک کاری انجام بدهند . آمریکا می داند که عرضه این را ندارد که در ایران وارد بشود یک کاری انجام بدهد، خودش هم می داند این را خودشان هم میفهمندکه ما نمی خواهیم که سربازهای آمریکا در خلیج از بین بروند ، آقایان هم گفتند این را انها این مسئله را ظاهر می کنند که با هو و جنجال ما را از میدان بیرون کنند. آنها خوفی ندارند ، انی که خوف دارد این است که با این شیطنت ها ایادی آنها که باز هستند در کشور ، با این شیطنت ها ایجاد اختلاف کنند، دو دسته کنند.

صحیفه نور ، ج 19 ، ص 14

            از خارج هیچ ترسی نداشته باشید ، از داخل خودمان بترسید از این که با توطئه ها شما ها را از هم جدا کنند.

بلغ 3 ، ص 228 ، 1/1/59

            آنچه که من می فهم و احتمال زیاد می دهم این است که آمریکا نه دخالت نظامی در ایران می خواهد بکند و نه حصر اقتصادی ، اگر هم حصر اقتصادی بکند تا حج نمی شود ، خودش هم می داند، لکن از راه اساسی تر پیش آمدند و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کند و ما را بگنداند از باطن خودمان ، از اول هم بنانشان بر همین معناست . شاید در انقلابهایی که واقع می شود آنهایی که می خواهند نفع ببرند یا ضرری کشیدند که می خواهند جبران کنند ، نفعشان این باشد که خود انقلاب را در باطن خودش آسیب برسانند.

            آن همه دست ها در کار این معنا هستند ، شاید این صحبت هایی که در خارج می کنند به این که ما دخالت نظامی می کنیم یا حصر اقتصادی می کنیم شاید برای این معنا باشد که اذهان ما را منصرف کنند آن طرف و از آن چیزی که در کشور خودمان دارد می گذرد غافل کنند . شما غافل از این شیاطین نباشید که اینها مطالعه کرده هستند ، ماها تازه وارد این میدان ها شدیم . شماها تازه وارد این میدانها شدید و بر حسب آن انسانی هم که دارید آن شیطنتها که در آن هستند کمتر وارد هستید اینها مطالعه کردند نه ده سال و نه نه سال ، در طول تاریخی که راه پیدا کردند ، مطالعه کردند ، نه مطالعه فقط کشورها را ، یعنی مخازن اینجاها را ، این هم یک مطالعه طولانی در آن شده قبل از این که اتومبیل و طیاره و این طور مسائل پیدا باشد ، اینها کارشناسهاشان را می فرستادند در شرق و وجب به وجب این مملکت ها را گردش می کردند ، با شتر می رفتند این بیابانها را ، با قافله می رفتند این بیابانها را گردش می کردند و هر جایی که یک چیزی پیدا می شد یادداشت می کردند نقشه بر می داشتند این یک سری کارشان که بفهمند در کشور شما چه دارد، مخازن شما چی هست . این مال حالا نیست ، این مال ،از سابق که راه باز کردند دنبال این قضیه هستند.

صحیفه نور ، ج 11 ص 23

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- لزوم مقابله با توطئه آمریکا در جهت تفرقه بین اهل سنت و تشیع

            مسلمانان باید بدانند که پس از انقلاب اسلامی و توجه به قدرت خارق العاده اسلام ، توطئه ها و نقشه های آمریکا از ایجاد تفرقه بین برادران اهل سنت و تشیع و هجوم به ایران که مرکز ثقل نهضت اسلامی است تا نقشه عمیق و گسترده هجوم به لبنان و آن جنایات عظیم ، همه و همه برای اسلام زدایی و تضعیف جریان است . به بیروت و لبنان خلاصه نمی شود ، که اسلام در همه جا . در کشورهای اسلامی خصوصا منطقه خلیج فارس و حجاز مرکز وحی الهی ، هدف است . هدف اول آن است که حکام منطقه و چشم بسته در فرمان امریکا و از آن دردناکتر اسرائیل باشند و ننگ هر تحقیر و نوکری را بپذیرند.

            در چنین جو و فاجعه عظیمی ، ملت های اسلامی نباید بی تفاوت باشند و از هیچ کوششی درراه حفظ اسلام و کشورهای اسلامی نباید دریغ کنند.

صحیفه نور ، ج 17 ، ص 29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- لزوم مقابله با قدرت های شرق و غرب به ویژه آمریکای جهانخوار

            می دانید که قدرتمندان شرق و غرب خصوصا آمریکای بازیگر ، مارهای زخم برداشته از جمهوری اسلامی هستند که از اول انقلاب به هر حیله ممکن دست زدند. از حمله نظامی گرفته تا طرح یک کودتا از ترور شخصیت ها تا به آتش کشیدن مزرعه ها و مغازه ها و از انفجارات کور در کوچه ها و خیابانها تا دزدی و تجاوز و از همه بدتر و بالاتر تبلیغات دامنه دار از اول انقلاب تا امروز است ، که برای تضعیف روحیه ملت مقاوم و رزمندگان عزیز به هر نوع دروغ و تهمتی متسبت می شوند ، ولی - بحمدالله - نه تنها هیچ یک از تیرهای آنان به هدف نرسید که نتیجه معکوس داد. اکنون از چنین مارهای زخم خورده ای نباید غافل بود.

صحیفه نور ، ج 19 ، ص 222

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4- لزوم مقابله با ابر قدرت ها به ویژه آمریکا با تکیه بر ارزش های اسلامی

            در سالهای طولانی ، تبلیغات دامنه دار دولت های شرق و غرب موجب این شد که ملت های مسلم از آنان یاری بخواهند و گمان کنند که ترقیات این کشورهای ضعیف ، در گرایش به یکی از این دو ابر قدرت است ، لکن به هر طرف که تمایل پیدا کردند ، بعد از مدتی فهمیدند که آنها جز اسیر کردن اینها و بردن خزاین و غارت کردن مخازن آنها کار دیگری نمی کنند . در عصر ما ملت دریافت که شاه به واسطه پیوندی که با غرب مخصوصا با آمریکا دارد و همین طور با شرق . تمام مخازن ما را به باد داده است . بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است و فهمیده اند جنایات فوق العاده ای که مرتکب می شود به واسطه پیوندی است که شاه با ابر قدرت ها دارد ، از این جهت ملت ما بپا خواست و سایر ممالک از جمله ممالک اسلامی نیز به این حقیقت تا توجه پیدا کردند و با مطالعه تاریخشان درک کردند که تمام گرفتاری هایی که ملت ها پیدا کردند از دست این ابر قدرت ها رویگردان شده اند و اسلام که تمام آرزوی بشر را به طور شایسته در دسترس آنها قوانین غنی ای است که هر کس به آنها توجه پیدا کند . ناچاربه اسلام گرایش پیدا خواهد کرد و مسلمین بعد از سالهای طولانی که در غفلت بودند ، حالا مقداری رو به بیداری گذاشتند و مقداری توجه به اسلام پیدا کردند و امید این هست که توجه آنها به اسلام بیشتر بشود و اسلام را آن طور که هست بشناسند و در صورت شناخت صحیح ، گرایشات آنها به شرق و غرب به کلی منقطع خواهد شد و برای پیاده کردن احکام اسلام جانفشانی خواهند نمود .

صحیفه نور . ج 14 ، صص 183 - 184

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- لزوم مقابله با آمریکا و صهیونیست ها و روش های تفرقه افکنانه آنها

            مسلمانان حاضر در مواقف کریمه در هر ملت و مذهب که هستند باید به خوبی بدانند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی لله علیه و آله و سلم ، ابر قدرت ها خصوصا آمریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است که چشم طمع به کشورهای اسلامی دوخته و برای چپاول مخازن عظیم زیر زمینی این کشورها از هیچ جنایت و توطئه ای دست بردار نیستند و رمز موفقیت آنان در این توطئه شیطانی ، تفرقه انداختن بین مسلمانان به هر شکل که بتوانند می باشد . در مراسم حج ممکن است اشخاصی از قبیل ملاهای وابسته به خود را وادار کنند که اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد کنند و آن قدر به این پدیده شیطانی دامن زنند که بعضی ساده دلان باور کنند و موجب تفرقه و فساد شوند. برادران و خواهران از دو فرقه باید هشیار باشند و بدانند که این کوردلان جیره خوار با اسم اسلام و قرآن مجید و سنت پیامبر می خواهند اسلام و قرآن و سنت را از بین مسلمین برچینند ، چرا که اسلام و کتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگری شان می دانند، چرا که ایران با پیروی از همین کتاب و سنت بود که در مقابل آنان بپا خاست و انقلاب نمود و پیروز شد.

صحیفه نور ، ج 19، ص 46

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- لزوم مقابله با سیاست های اختلاف برانگیز آمریکا

            آمریکا می خواهد با تمام قوا بین مسلمین اختلاف بیندازد . شما ببینید که در این طرحی که اخیرا دادند. بین طوایفی از مسلمین حکومت های مسلمین اختلاف واقع شد و بیشتر خواهد شد و اگر این طرح هم شکست خورد و شکست خورده است ، طرح دیگر خواهد داد و باید مسلمین توجه داشته باشند که طرح آمریکایی برای شرق و برای ملل اسلامی و دولت های اسلامی صرفه ندارد . باید همه مسلمین توجه کنند و به حکومت های خود تذکر دهند که زیر بار طرح های آمریکایی که از این به بعد ، یکی بعد از دیگری خواهد آمد ، نرود و بازی نخوردند از این شیاطین .

صحیفه نور ، ج 15. ص 243

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7- لزوم وحدت بین مستضعفان برای رفع سلطه های شیطانی (آمریکا و ...)

            مستضعفان جهان ،چه آنها که زیر سلطه آمریکا و چه آنها که زیر سلطه سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دست شان را به هم ندهند و قیام نکنند ، سلطه های شیطانی رفع نخواهد شد و همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبی که باشند ، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته سستی پیدا شود ، این دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاکت خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه ها را نابود سازیم و شما هم کوشش کنید که ملت ها را با حق همراه کنید .

بیانات امام در دیدار با هیاتی از نیکارا گوئه ، صحیفه نور . ج 17 ، ص 249، 20 / 2/ 62

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8- لزوم مقابله با سلطه طلبی آمریکای جنایتکار

            مهمترین و درد آورترین مساله ای که ملت های اسلامی و غیر اسلامی کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است موضوع آمریکاست . دولت آمریکا به عنوان قدرتمند ترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است . آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید. او مردم مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیله صهیونیسم بین الملل سازماندهی می گردد، استثمار می نماید . او با ایادی مرموز و خیانتکارش ، چنان خون مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان هیچ کس جز اوو اقمارش حق حیات ندارند. ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه کند . امروز گرفتار این جنگهای تحمیلی است . آمریکا عراق را وادار نموده است تا ما را با حصر تصادی از پای در آورد . مع الاصف اکثر کشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز برداشته . ملت های مسلمان باید بدانند که ایران کشوری است که رسما با آمریکا می جنگد و شهدای ما ، این جوانان و دلاوران ارتش و سپاه از ایران و اسلام عزیز در مقابل آمریکا دفاع می کنند.

صحیفه نور. ج 13، ص 84

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- لزوم مقابله با سیاست های سلطه جویانه آمریکا در منطقه

            به دولت های کشورهای اسلامی هشدار می دهم که از اشتباهات گذشته دست بردارند. و با یکدیگر دست برادری دهند و با خضوع در مقابل خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام ، دست ظالمانه جباران و غارتگران جهانخوار خصوصا آمریکا را از منطقه کوتاه کنند و این توافق آمریکایی ، صهیونیستی ، لبنانی را که سلطه آمریکا را در منطقه استوارتر و اسرائیل را بر کشوراسلامی لبنان و پس از آن بر سایر کشورهای اسلامی و عربی چیره خواهد کرد ، محکوم و عملا نقض نمایند و بدانند چنان که کرارا گفته ام و شنیده اید ، اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند و حکومت اعراب را از نیل تا فرات غصبی می داند و دیر یا زود با کمک آمریکا به نقشه شوم خود اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند و حکومت های عربی از خواب گران بیدار نشوند ، جامه عمل می پوشاند.

 منبع: http://www.imam-khomeini.com/web1/persian/showitem.aspx?pid=-1&cid=944

نویسنده : بید مجنون ۰ نظر ۱ لایک:) |
About Me
عاشقانه ها من رو یاد خدا می اندازند
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان